9-12 Σεπ, 2020
Το εργαστήριο, επαναξιολογήθηκε με επιτυχία, ως προς την διαπίστευση του, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 1705:2017. Εκτός της επαναξιολόγησης, επιθεωρήθηκαν και νέες μέθοδοι που εφαρμόζει το εργαστήριο μας, με σκοπό μια ιδιαίτερα σημαντική για το εργαστήριο μας, αλλά και τους πελάτες μας, επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης μας.

16 Μαι, 2016
Το εργαστήριό μας συμμετείχε στο 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας.

15 Απρ, 2016
Προγραμματίζεται επιθεώρηση για την επαναξιολόγηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου μας κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005, εντός Ιουνίου 2016.

15 Απρ, 2016
Τρίμηνη παράταση ισχύος Πισροποιητικού Διαπίστευσης με Αρ. 418, μέχρι τις 08 Ιουλίου 2016.

9 Νοε 2015
Στα πλαίσια της πιστοποίησης του εργαστηρίου μας σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΝ ISO 9001:2008, στις 9 Νοε 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επιτήρηση του συστήματος του εργαστηρίου από την TUV Austria Hellas (Ανανέωση πιστοποιητικού).

19 Ιαν 2012
Αναρτήθηκε η νέα μας ιστοσελίδα!