16 Μαι, 2016
Το εργαστήριό μας συμμετείχε στο 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας.

15 Απρ, 2016
Προγραμματίζεται επιθεώρηση για την επαναξιολόγηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου μας κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005, εντός Ιουνίου 2016.

15 Απρ, 2016
Τρίμηνη παράταση ισχύος Πισροποιητικού Διαπίστευσης με Αρ. 418, μέχρι τις 08 Ιουλίου 2016.

9 Νοε 2015
Στα πλαίσια της πιστοποίησης του εργαστηρίου μας σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΝ ISO 9001:2008, στις 9 Νοε 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επιτήρηση του συστήματος του εργαστηρίου από την TUV Austria Hellas (Ανανέωση πιστοποιητικού).

19 Ιαν 2012
Αναρτήθηκε η νέα μας ιστοσελίδα!