4 Ιουν, 2021
Ταυτόχρονα με την επαναξιολόγηση μας, με καθυστέρηση είναι αλήθεια, λόγω της προσήλωσης μας στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πελατών και συνεργατών μας, επεκτείναμε ουσιωδώς το πεδίο εφαρμογής του εργαστηρίου μας, με ιδιαίτερης διαγνωστικής αξίας μεθόδους δοκιμών στον τομέα των μονωτικών υγρών και των λιπαντικών, που εξακολουθεί και αποτελεί τον τομέα της κύριας ενασχόλησης μας, αλλά και με μια μικρή επέκταση στον χώρο των υγρών αποβλήτων. Το σημαντικότερο όμως σημείο της επέκτασης αυτής, θεωρούμε ότι αποτελεί η διαπίστευση μας στις διαγνώσεις της κατάστασης των μονωτικών υγρών σε χρήση και των μετασχηματιστών. Η υπηρεσία αυτή, είναι συνυφασμένη από την πρώτη στιγμή της προσφοράς των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας, εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου. Τώρα, το μέρος της που περιγράφεται και σε διεθνή πρότυπα, είναι πλέον διαπιστευμένο.

4 Ιουν, 2021
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ολοκληρώσαμε με επιτυχία, όλες τις διαδικασίες επαναξιολόγησης της διαπίστευσης μας, λαμβάνοντας προ ολίγων ημερών και το νέο πιστοποιητικό μας, με ισχύ έως το έτος 2024. Εντός ολίγων ημερών, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας.

9-12 Σεπ, 2020
Το εργαστήριο, επαναξιολογήθηκε με επιτυχία, ως προς την διαπίστευση του, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 1705:2017. Εκτός της επαναξιολόγησης, επιθεωρήθηκαν και νέες μέθοδοι που εφαρμόζει το εργαστήριο μας, με σκοπό μια ιδιαίτερα σημαντική για το εργαστήριο μας, αλλά και τους πελάτες μας, επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης μας.

16 Μαι, 2016
Το εργαστήριό μας συμμετείχε στο 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας.

15 Απρ, 2016
Προγραμματίζεται επιθεώρηση για την επαναξιολόγηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου μας κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005, εντός Ιουνίου 2016.

15 Απρ, 2016
Τρίμηνη παράταση ισχύος Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με Αρ. 418, μέχρι τις 08 Ιουλίου 2016.

9 Νοε 2015
Στα πλαίσια της πιστοποίησης του εργαστηρίου μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, στις 9 Νοε 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επιτήρηση του συστήματος του εργαστηρίου από την TUV Austria Hellas (Ανανέωση πιστοποιητικού).

19 Ιαν 2012
Αναρτήθηκε η νέα μας ιστοσελίδα!