Αρχική Προφίλ Πιστοποιήσεις Προϊόντα Δημοσιεύσεις Πελάτες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Το εργαστήριό μας σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί δειγματοληψίες σε όλους τους προαναφερόμενους τομεις πχ  μονωτικών ορυκτέλαιων, υδάτων από κανάλια, δεξαμενές, ποτάμια, φρεάτια, εδαφών, υγρών αποβλήτων κλπ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων (ASTM, IEC, Standard Μέθοδοςs κλπ.) κατά περίπτωση. Ειδικά για τα Μονωτικά Έλαια Μετασχηματιστών (TIMOs) οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι ASTM D923 - IEC 60475 είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.


ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ακολουθούν κατάλογοι με τις μετρήσεις που αναλαμβάνουμε σε διάφορους τομείς.
* Διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2015

Μονωτικά Έλαια Μ/Σ

No Test Μέθοδος
1 Appearance ASTM D1524
2 Color ASTM D1500
3 Density* ASTM D1298
*ASTM D7042
4 Breakdown Voltage* *IEC 60156
*ASTM D1816
5 Water Content (Karl Fischer coulo)* ASTM D1533
6 Interfacial Tension* ASTM D971
7 Acid Number* ASTM D974
8 Viscosity 40ºC* ASTM D445
*ASTM D7042
9 Flash Point (cc) ASTM D93
10 Aniline Point ASTM D611
11 Tanδ 90ºC / 50Hz IEC 60247
12 Particle Counting IEC 60970
13 Total Sediment & Sludge IEC 60422 AnnexC
14 DBP & DBPC ASTM D2668
15 Corrosive Sulfur* ASTM D1275-15
16 Pour Point ASTM D97
17 Saponification Number ASTM D94
18 Copper (Cu) ASTM D7151
19 Iron (Fe) ASTM D7151
20 Silicon (Si) ASTM D7151
21 Aluminum (Al) ASTM D7151
22 Zinc (Zn) ASTM D7151
23 Lead (Pb) ASTM D7151
24 Silver (Ag) ASTM D7151
25 Furanic compounds* *ASTM D5837
*IEC 61198
26 2-Furfural Inhouse
27 Dissolved Gas Analysis (DGA)* *ASTMD3612
*IEC 60567
28 Polychlorinated biphenyls (PCBs)* ASTM D4059
29 Polyaromatic hydrocarbons (PAH/PCA) HPLC / IP 346
30 Oxidative ageing (o.b) ASTM D1934
31 Infrared examination ASTMD2144
32 UV-Vis ASTM D6802
33 Iodine Number Inhouse
34 Peroxide Number Inhouse
35 Volatile matter ASTM D4559
36 DiBenzylDiSulfide (DBDS) IEC 62697
37 Passivators IEC 60666
38 Stray Gassing ASTM D7150

Μέταλλα

No Προσδιορισμός
1 Hg - Mercury
2 Al - Aluminum
3 As - Arsenic
4 Ca - Calcium
5 V - Vanadium
6 Ba - Barium
7 Cd - Cadmium
8 K - Potassium
9 Sn - Tin
10 Co - Cobalt
11 Mn - Manganese
12 Mg - Magnesium
13 Mo - Molybdenum
14 Pb - Lead
15 Na - Sodium
16 Ni - Nickel
17 Si - Silicon
18 Fe - Iron
19 Cu - Copper
20 Cr - Chromium / Cr+6
21 Zn - Zinc
22 Ag – Silver
23 Au – Gold
24 Li - Lithium
25 Sb – Antimony

Νερά και Υγρά Απόβλητα

No Προσδιορισμός
1 pH (pH Value)
2 Conductivity
3 Total Suspended Solids
4 Settleable Solids
5 Total Solids
6 COD (Chemical Oxygen Demand)
7 BOD (Biochemical Oxygen Demand)
8 Total Hardness
9 P-Alkalinity
10 M-Alkalinity
11 Phenols
12 NH4+ - Ammonium
13 SO4‾2 - Sulfate
14 S‾2 - Sulfides
15 CN‾ - Cyanides
16 NO3‾ - Nitrates
17 NO2‾ - Nitrites
18 F‾ - Fluorides
19 PO4‾3 – Phosphates
20 Cl‾ - Chlorides
21 Sb - Antimony
22 Al - Aluminium
23 As - Arsenic
24 Ca - Calcium
25 V - Vanadium
26 Ba - Barium
27 Cd - Cadmium
28 K - Potassium
29 Sn - Tin
30 Co - Cobalt
31 Mn - Manganese
32 Mg - Magnesium
33 Mo - Molybdenum
34 Pb - Lead
35 Na - Sodium
36 Ni - Nickel
37 Si - Silicon
38 Fe - Iron
39 Hg - Mercury
40 Cu - Copper
41 Cr - Chromium / Cr+6
42 Zn - Zinc
43 Oil and grease
44 Kjeldahl Nitrogen – Organic
45 MBAS (Anionic Surfactants as MBAS)
46 Saturation index CaCO3
47 Oxidisability in KMnO4

Λιπαντικά

No Test Μέθοδος
1 Color ASTM D1500
2 Density ASTM D1298
*ASTM D7042
3 Viscosity at 40°C ASTM D445
*ASTM D7042
4 Viscosity at 100°C ASTM D445
*ASTM D7042
5 Viscosity Index ASTM D2270
*ASTM D7042
6 Water Content ASTM D6304
7 Acid Number ASTM D974
8 IFT ASTM D971
9 Aniline Point ASTM D611
10 Flash Point ASTM D93
11 pH Inhouse
12 FTIR ASTM E2412
13 DBPC DBP ASTM D2668
14 Gravimetric Patch Test ASTM D4898
15 Microscope Examination ASTM D4898
16 NAS / ISO 4406 ASTM D6786
SAE AS4059
17 Spot Test Inhouse
18 Air Release ASTM D3427
19 Foam ASTM D892
20 Water Separability ASTM D1401
21 Rust Test ASTM D665
22 Iron (Fe) ASTM D7151
23 Copper (Cu) ASTM D7151
24 Chromium (Cr) ASTM D7151
25 Lead (Pb) ASTM D7151
26 Nickel (Ni) ASTM D7151
27 Zinc (Zn) ASTM D7151
28 Aluminum (Al) ASTM D7151
29 Silicon (Si) ASTM D7151
30 Additive Metals ASTM D5185
31 Brookfield ASTM D2983
32 MPC ASTM D7843
33 Ultra Centrifuge Inhouse

Diesel

No Προσδιορισμός
1 Density 15°C
2 Sulphur
3 Water Content
4 Flash Point
5 Pour Point
6 Distillation
7 Cetane Index
8 Kinizarine
9 Yellow 124
10 Biodiesel content
11 CFPP

Αμόλυβδη βενζίνη

No Προσδιορισμός
1 Density 15°C
2 Sulphur
3 Water Content
4 Distillation
5 Kinizarine
6 Lead (Pb)
7 Aromatic Hydrocarbons
8 Benzene
9 Oxygenates
10 Total Oxygen

Residual Fuel Oil

No Προσδιορισμός
1 Density 15°C
2 Sulphur
3 Water Content
4 Flash Point
5 Pour Point
6 Viscosity 50°C
7 Carbon Residue
8 Ash
9 Asphaltenes
10 Vanadium (V)
11 Aluminium (Al)
12 Sodium (Na)
13 Silicon (Si)
14 Net & Gross Calorific Value (calc.)
15 CCAI


Τρόφιμα

No Γενικές αναλήσεις
1 Mercury (Hg)
2 Water Content
3 Ash content
4 Soxhlet Exctract (Fats & Oils)
5 Total Protein (Kjeldahl)
6 Reducing & Total Sugars
7 Brix
8 Refractive Index
9 Alcohol
10 TMA in fishes
11 Acid Number
12 K270 / ΔK
13 HMF
14 DN (honey)
15 Heavy MetalsCopyright © 2001-2016  I.C.Lab