Αρχική Προφίλ Πιστοποιήσεις Προϊόντα Πελάτες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

Το I.C.Lab ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την εργαστηριακή υποστήριξη σε θέματα Ελέγχου Ποιότητας και μετρήσεων Διαγνωστικού ενδιαφέροντος της Βιομηχανίας, στους τομείς ελέγχου :
 • Ποιότητα – Προδιαγραφές Προϊόντων & Α΄ Υλών
 • Ποιότητα Υδάτων & Υγρών Αποβλήτων
 • Μονωτικά Υγρά Μετασχηματιστών
 • Λιπαντικά
 • Καύσιμα

Διατηρώντας την δραστηριότητά του στους τομείς αυτούς, εστιάζοντας σε εξειδικευμένες μετρήσεις, όπως :
 • Προσδιορισμό υδραργύρου (Hg), σε κάθε είδους υγρό ή στερεό υπόστρωμα
 • Έλεγχο επιπέδου καθαρότητας ορυκτέλαιων κατά ISO 4406 & NAS 1638
 • Μικροσκοπική ταυτοποίηση φύσης σωματιδίων σε λιπαντικά υγρά
 • Φασματοσκοπικές εξετάσεις υπερύθρου (FTIR)
 • PCBs
 • Ιξώδες κατά Brookfield
 • Air Release


 σύντομα άρχισε να ειδικεύεται στον τομέα των Μονωτικών Υγρών Μετασχηματιστών.
Το I.C.Lab είναι εξοπλισμένο με τα απαιτούμενα αναλυτικά όργανα, για να πραγματοποιεί ελέγχους στα μονωτικά υγρά Μ/Σ όπως :
 • Φυσικοχημικές Δοκιμές (Διηλεκτρική Αντοχή, Υγρασία, Διεπιφανειακή Τάση, Αριθμό Οξέων, Σημείο Ανάφλεξης, Σημείο Ανιλίνης κ.λ.π)
 • Αεριοχρωματογραφική Εξέταση (DGA)
 • Προσδιορισμό Φουρανικών Ενώσεων
 • Προσδιορισμό PCBs
 • Προσδιορισμό Αντιοξειδωτικών
 • Έλεγχο Διαβρωτικού Θείου
 • Προσδιορισμό DBDS
 • Προσδιορισμό passivators
 • Έλεγχο καθαρότητας από σωματίδια κατά ISO 4406
 • Προσδιορισμό μετάλλων φθοράς


Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του, σε ιδιόκτητο στεγασμένο χώρο 300 m2 περίπου, στην Ελευσίνα.
Είναι εξοπλισμένο με τα απαιτούμενα σκεύη και εργαλεία, για τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση δειγματοληψιών.
Το I.C.Lab διαθέτει έναν σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό όπως :
 • GC / MS
 • GC / FID-TCD detectors / Head Space – Auto Sampler
 • GC / FID – ECD detectors
 • GC / FID – TCD detectors
 • HPLC / UV diode array – Fluorescence detectors
 • Atomic Absorption Spectroscopy
 • Particle counter
 • Breakdown Voltage Tester
 • UV-Vis spectrophotometer
 • Refractive Index device
 • Karl Fischer coulometer
 • Brookfield viscometer

Εφαρμόζει διαγνωστικές μεθόδους για την κατάσταση λειτουργίας των Μ/Σ, με βάση την διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία.
Τα τελευταία χρόνια, είναι πιστοποιημένο & διαπιστευμένο εργαστήριο.
Απασχολεί έμπειρους και εκπαιδευμένους συνεργάτες.
ICLab building


Copyright © 2001-2016  I.C.Lab