Αρχική Προφίλ Πιστοποιήσεις Προϊόντα Δημοσιεύσεις Πελάτες Σύνδεσμοι Επικοινωνία

Μονωτικά Έλαια Μ/Σ (ΤΙΜΟs) - Έρευνα στην αξιολόγηση του Διαβρωτικού Θείου


Μετά από εφαρμογή για μία δεκαετία της ιδιαίτερα σημαντικής αυτής διαγνωστικής δοκιμής στα μονωτικά έλαια Μ/Σ, σύμφωνα με την διαπιστευμένη στο εργαστήριο μας μέθοδο ASTM D1275B αρχικά & ASTM D1275-15 αργότερα, και αφού αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα σε πολύ μεγάλο αριθμό Μ/Σ, παρατηρώντας ασάφειες και δυσκολίες στην αξιολόγηση τους, σε σημαντικό αριθμό δειγμάτων, αποφασίσαμε την διενέργεια μίας εσωτερικής έρευνας, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος αυτού. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος της έρευνας αυτής και θα επανέλθουμε φυσικά με την ολοκλήρωση της. Από την επεξεργασία των πρώτων αποτελεσμάτων πάντως, μπορούμε να πούμε ότι, θα προκύψουν ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα και η ανάγκη διατύπωσης νέων ερμηνευτικών κριτηρίων.


Στερεά Μονωτικά Υλικά Μ/Σ - Έρευνα και εφαρμογή νέων μεθόδων, στην αξιολόγηση των Στερεών Μονωτικών Κυτταρίνης


Η κρισιμότητα της κατάστασης των στερεών μονωτικών χαρτιού για την καλή λειτουργία των Μ/Σ, ανεξαρτήτως του είδους τους, είναι γνωστή στους ασχολούμενους με αυτούς. Στα πρώτα χρόνια της δραστηριότητας μας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρχε σημαντικό κενό στην εκτίμηση της κατάστασης τους, μέσω των μονωτικών ελαίων. Μετά από δύο χρόνια ερευνητικών δοκιμών στο εργαστήριο μας, το 1998 θέσαμε σε εφαρμογή ρουτίνας μία εσωτερική μέθοδο (2-Fal.ICLab), η οποία είναι σε εφαρμογή μέχρι σήμερα, προσφέροντας μία εξαιρετική και ιδιαίτερα οικονομική διαγνωστική μέθοδο, για την κατάσταση των στερεών μονωτικών χαρτιού, από ένα μικρό δείγμα ελαίου. Στην συνέχεια βέβαια, θέσαμε σε εφαρμογή ρουτίνας και την μέθοδο ASTM D5837, για τον προσδιορισμό όλων των φουρανικών ενώσεων.
Έχοντας όμως εντοπίσει, λίγες μεν, αλλά σημαντικές περιπτώσεις Μ/Σ, με ασυνήθη συμπεριφορά των ελαίων τους, από τις αρχές του 2021, αποφασίσαμε να εστιάσουμε στην κατάσταση των στερεών μονωτικών, με εφαρμογή νέων μεθόδων και παραμέτρων, που θα δίνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, για την κατάσταση των στερεών μονωτικών. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, με κωδική προσωρινή ονομασία “CCA test” και με πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Παρά τον περιορισμένο χρόνο μας, λόγω της εξαιρετικής σημασίας της για την ακριβέστερη και ορθότερη διάγνωση της κατάστασης των μονωτικών υγρών και των Μ/Σ, καταβάλουμε προσπάθεια να ολοκληρωθεί άμεσα.


Copyright © 2001-2021  I.C.Lab